Instroom


Bij Meijer Consultancy staat de mens centraal. Bij instroom gaat het om een bijzondere vorm van werving en selectie, executive search. Bij instroom kan het soms ook gaan over bedrijfsopvolging. Assessments en testen kunnen onderdeel uitmaken van de werving en selectie procedure van Meijer Consultancy.

Executive search


VM1Executive search is een gespecialiseerde dienstverlening waarbij ik vanuit de opdrachtgever gericht op zoek ga naar kandidaten voor een specifieke functie. De kandidaten worden rechtstreeks benaderd nadat ze door mij zijn geïdentificeerd als potentieel passend. Hierbij is dus niet van belang of een kandidaat actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Mijn opdrachtgevers zetten mij in om potentiële kandidaten te interesseren in de functie die vacant is.

Door een systematische analyse, ook binnen mijn omvangrijke netwerk, vind ik de juiste kandidaat voor de positie. Selectie gebeurt door te kijken wie bewezen succesvol is in zijn of haar huidige rol, wat zeggen zijn/haar collega’s over deze persoon en wat heeft de persoon daadwerkelijk bijgedragen aan het succes van de organisatie? Een combinatie van deze factoren leidt tot een aanbod van potentieel passende kandidaten.

Concreet betekent dit: ik vind de meest geschikte kandidaat op een efficiënte manier, gebruik makend van mijn deskundigheid . Bovendien verwerft u de zekerheid van de juiste persoon op de juiste plaats. Volledige discretie en vertrouwelijkheid is gewaarborgd

Vanuit een groot netwerk sta ik in volledige discretie en vertrouwelijkheid naast mijn opdrachtgevers en kandidaten. Ik denk positief kritisch mee, verdiep me terdege in het gevraagde profiel en kandidaten. Daarbij houd ik op een directe en open wijze een continue focus op resultaat. Ook na een succesvolle bemiddeling.

Opvolgingsvraagstukken


VM2Het opvolgingsvraagstuk is complexer dan veel ondernemers denken. Het is niet alleen een speurtocht naar de juiste persoon, de organisatie moet ook in staat zijn om het opvolgingsproces op te vangen.

Ik merk in de praktijk dat het steeds vaker voorkomt dat personen buiten het bedrijf de zaak overnemen. Grofweg zijn er daarbij twee groepen te onderscheiden:

  1. Concurrent/collega-bedrijf (schaalvergroting is hierbij het toverwoord). Neemt een concurrent uw bedrijf over, dan spelen de volgende zaken een rol: overname van het personeel, omzet, klantenbestand, kostenvoordelen en naamsbekendheid.
  2. MBI kandidaten (management buy in kandidaten). Deze personen – al dan niet afkomstig vanuit de branche – willen door middel van een bedrijfsovername, een vliegende start van hun ondernemerscarrière realiseren.

Beide opties klinken eenvoudig, maar het vinden van de juiste kandidaat die uw bedrijf wil (en kan) overnemen, neemt meer tijd in beslag dan u zou denken. Waarom? U kunt bijvoorbeeld niet simpelweg van de daken schreeuwen dat uw bedrijf te koop staat.

Opdrachtgevers en/of afnemers kunnen dan namelijk afhaken, wegens in hun ogen gebrek aan continuïteit of toekomstperspectief. Ook voor het personeel is het niet stimulerend vanwege onduidelijkheid over de toekomstperspectieven. Er ontstaat dan onrust onder het personeel.

Moraal van het verhaal: naast winstgevendheid, juridische structuur, bedrijfsformule en toekomstperspectieven, vormt (interne en externe) communicatie bij een bedrijfsovername ook een essentiële rol. Last but not least wat wordt de rol van de ondernemer/DGA? Wil hij betrokken blijven bij dit proces. Kan hij voldoende afstand nemen of wil de DGA de organisatie verkopen. Allemaal aspecten waarbij Meijer Consultancy een ondersteunende en adviseerde rol kan vervullen.

Assessments en tests


VM6Asessments en testen bieden voor zowel kandidaten als opdrachtgevers zelfinzicht en een gedegen basis voor verdere ontwikkelingen Ik maak bij assessments en testen gebruik van de internationaal intensief gebruikte systemen van Thomas International:

  • Bepaling van het gewenste werkgedrag in de functie (Functie),
  • Bepaling van het natuurlijke werkgedrag van een kandidaat (PPA),
  • Bepaling van de mentale werkkracht (snelheid en scherpte) van een kandidaat (GIA)
  • Teamontwikkeling herkent de sterktes en aandachtspunten binnen teams

De business assessments tools van Thomas kunnen worden ingezet gedurende de hele loopbaan van een werknemer – aanname, optimaliseren van prestaties, opleiding en ontwikkeling, ontplooiing van talenten en het behoud van personeel. De tools geven inzicht in het potentieel van uw medewerkers. In wat hen motiveert, over welke werksterkten zij beschikken en wat de eventuele beperkingen zijn. De Assessments geven onderbouwing aan een verdere HR beslissing binnen uw organisatie.

Meijer Consultancy is gecertificeerd om deze assessments en testen af te nemen en leveren duidelijke, gevalideerde en objectieve informatie op die ik weer gebruik in mijn processen binnen organisaties.